Tilmeld dig Almas nyhedsbrev her

 

Steinerbørn er sundere!

Luk menu X

I flere videnskabelige undersøgelser har man fundet, at der er færre allergiske lidelser blandt børn opvokset i et antroposofisk miljø.

Kilde: Mat&helse nr. 9/06 Norge

I 1999 blev 295 børn i alderen 5 til 13 år fra familier med antroposofi sk livsstil i Järna i Sverige sammenlignet med 380 børn fra ”almindelige” familier i det samme område. De børn som voksede op med en antroposofi sk livsstil, havde omkring 50% færre tilfælde af atopiske sygdomme, dvs. astma, allergier og eksem. Børnene fra de antroposofi ske miljøer skilte sig
ud fra de andre ved at have fået langt færre vacciner, mindre antibiotika og febernedsættende medicin og ved at de fik langt flere økologiske produkter og mælkesyrebakterier. Flere af børnene havde også haft mæslinger.

I en anden undersøgelse fra 2006 blev ca. 4.600 ”Steinerbørn” sammenlignet med ca. 2000 børn fra andre familier i de samme geografi ske områder i fem lande, Holland, Tyskland, Schweitz, Sverige og Østrig. Man ønskede at forske dybere i resultaterne fra 1999. Resultaterne viste 25-30 % lavere forekomst af atopiske sygdomme hos børnene fra antroposofiske
miljøer.

Artiklen konkluderer at disse undersøgelser indikerer, at der foreligger en sammenhæng mellem brug af vacciner, antibiotika og febernedsættende medicin, specielt i de første leveår, og allergier og astma senere i livet.